МААЛИНГА III

Ичиж зовохыг мэдэхгүй, эрээ цээргүй, бүдүүлэг яриатай: маалинга хүн (бүдүүлэг үг яриатай хүн).

Ижил үг:

МААЛИНГА I

МААЛИНГА II