МААЛИНГАРАХ

Маалинга зан гаргах: маалингаран аашлах (бүдүүлэг зан гарган, эрээгүй аашлах).