МААМАА
/ нутгийн аялгуу /

1. Зарим нутагт хүүхэд ээж, эгч, бэргэнийгээ авгайлан дуудах үг - Бэргэн маамаагаа дуудаж ирээд аваарай даа дэлгэрэнгүй... ААЗ;


2. Ахмад хүнийг хүндэтгэн гуайлах үг.