МААЛИНГАРХУУ

Маалингатай төстэй: маалингархуу ургамал (маалингатай төстэй ургамал).