МААЛИНГАДУУ

Эрээгүй, бүдүүлэг байрын: маалингадуу хүн (ичиж зовохыг мэддэггүй, бүдүүлэг байрын хүн) - Угаасаа маалингадуу хүн дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Ээдрээ.