МААЗ II

Нүүрэндээ их сорвитой: мааз хүн (цоохор нүүртэй хүн).

Ижил үг:

МААЗ I