МААЗГАР
/ яриа /

Зан байдал тогтворгүй, хувирамтгай ааштай: маазгар амьтан (авир муутай амьтан), маазгар дэлгэрэнгүй... (тогтворгүй зантай, ааштай хүн).

маазгар амьтан авир муутай амьтан
маазгар хүн тогтворгүй зантай, ааштай хүн