МААЖУУР I

Арьс загатнах эмгэг, загатнуур, өвчний үед гүвдрүү гарч, хүчтэй загатнана: маажуур загатнах (өвчин дэлгэрэнгүй...

маажуур загатнах өвчин туссан хэсэгт бие ирвэгнэх
маажуур тусах загатнуур өвчин тусах
Ижил үг:

МААЖУУР II

МААЖУУР III