МААЖЛАХ

Байн байн маажих: нүүрээ маажлах (нүүрээ дахин дахин маажих) - Тэсгэлгүй гашуудан үсээ задалж, дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан Залуудай., нохой газар маажлах (нохой газрыг байн байн самардах).

нүүрээ маажлах нүүрээ дахин дахин маажих
нохой газар маажлах нохой газрыг байн байн самардах