МААЖИНДАХ

Маажин түрхэх, маажингаар өнгөлөх: гутал маажиндах (гуталд маажин тос түрхэж өнгөлөх).