МААЖИЛЦАХ

1. Маажих үйлийг харилцан хийх: нүүр нүүрээ маажилцах (бие биенийхээ нүүрийг маажих, самардах), дэлгэрэнгүй...


2. Ямар нэг зүйлийг хамт маажих - Хэдрэгийн ирээр маажилцагтун! Монгол ардын аман зохиолын дээж дэлгэрэнгүй...

нүүр нүүрээ маажилцах бие биенийхээ нүүрийг маажих, самардах
уралцах маажилцах бие биенийгээ харилцан урж маажих