нүүр нүүрээ маажилцах
бие биенийхээ нүүрийг маажих, самардах