МААДГАНАХ

Сэтгэл хангалуун байдлаа байн байн илэрхийлэх.