МААДГАР

1. Санаа сэтгэл ханамжтай, тэнүүн байдал: маадгар алхах (а. Сэтгэл хангалуун байдалтай алхах; б. дэлгэрэнгүй...


2. Бардам, ихэмсэг зантай - Үнэнч шударгын шүүгч болсон юм шиг хэчнээн маадгар байлаа. С.Лочин. Сэтгэлийн дэлгэрэнгүй... маадгар хүн (ихэмсэг зантай хүн).

маадгар алхах а. Сэтгэл хангалуун байдалтай алхах; б. Ихэмсэг байдалтай алхах
маадгар хүн ихэмсэг зантай хүн