маадгар алхах
а. Сэтгэл хангалуун байдалтай алхах; б. Ихэмсэг байдалтай алхах