МААДГАРДАХ

Маадгар байдал нь х‎этрэх, маадгарын учир зохисгүйдэх.