МААДАР :

маадар маадар (ихэмсэг, маадгар байдал) - Ухна хэнэггүй цаашаа маадар маадар алхаж дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Түүвэр зохиол.