МААДАН :

Амт сайтай өтгөн бал: маадан бал (цэцгийн тоосноос боловсруулан гаргаж авдаг амт чанар сайтай өтгөн дэлгэрэнгүй...