ЛУУГАР

1. Хүнд нүсэр: луугар аян (хүнд нүсэр ачаатай тул алгуур явж урт замыг туулах аян), луугар дэлгэрэнгүй... (луугар тэргээр жин тээж алс дотор газраас ар газар хүрч арилжаа наймаа хийх хүн), луугар тэрэг (төмөр мөөртэй маш хүдэр хүнд аян жингийн тэрэг), луугар тэрэг тосож, лууван гуйж амьдрах [зүйр цэцэн үг] (хүний царай харж, аргацаан амьдрах гэсэн санаа);


2. Гол зам, аян жингийн их зам: луугар зам (аян жингийн их зам) - Хараа голыг гатлан луугар зам хөндлөн гараад эргэлзэн дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан;

3. [яриа] Түрэмгий зан авиртай, дээрэлхүү этгээд; нутгийн овгор.

луугар аян хүнд нүсэр ачаатай тул алгуур явж урт замыг туулах аян
луугар наймаа луугар тэргээр жин тээж алс дотор газраас ар газар хүрч арилжаа наймаа хийх хүн
луугар тэрэг төмөр мөөртэй маш хүдэр хүнд аян жингийн тэрэг
луугар тэрэг тосож, лууван гуйж амьдрах хүний царай харж, аргацаан амьдрах гэсэн санаа
луугар зам аян жингийн их зам