ЛУУДАН

1. [хуучирсан] Нэг зүйлийн торгон бараа;


2. Алт, мөнгө, ган төмрөөр чимэглэсэн зузаан ширэн бүс: тоногтой бүс: луудан бүс (тоногтой ширэн бүс) - Далан морины үнэтэй төмөр дэлгэрэнгүй... Жангар.