ЛУУС III

Лууны олон тоо: луусын сан (хүний асар элбэг баян хөрөнгийг дүрсэлсэн хэллэг), луусыг усаар дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (а. Хий хоосон ягнах; б. Илүүц ажил хийх зэргийг хэлсэн санаа).

луусын сан хүний асар элбэг баян хөрөнгийг дүрсэлсэн хэллэг
луусыг усаар хуурах а. Хий хоосон ягнах; б. Илүүц ажил хийх зэргийг хэлсэн санаа
Ижил үг:

ЛУУС I

ЛУУС II: