ЛУУТАЙ

1. Луу жилтэй, луу жилд төрсөн - Манай энэ хүү луутай. Яриа;


2. Луугийн дүрс, зураг, хээ бүхий: луутай аяга (луун хээтэй аяга) - Луутай таягаа тулаад, лүнтэн эрихээ дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.

луутай аяга луун хээтэй аяга