ЛУУШИР

Хятад - Хүрээ хороогоор ганзага хайрцгийн дундуур луушир хятадууд шиг явна. Б.Бааст. Алтайн цэцэг., луушир зам (хятадын барааны зам), луушир жин (хятадын жин).

луушир зам хятадын барааны зам
луушир жин хятадын жин