ЛУУХ II
/ амьтан /

Нэг зүйл загас.

Ижил үг:

ЛУУХ I