ЛУУЖИН

Зүг заагуур, үргэлж хойд зүгийг зааж байдаг соронзонт зүүтэй багаж, ертөнцийн зүг чигийг тодорхойлоход хэрэглэнэ - дэлгэрэнгүй...