ЛУУЛЬ
/ ургамал /

1. Жижигхэн дүгрэг навчтай, улаавтархан иштэй, борлуулж иддэг, төрөл зүйл олон ногоо: морин лууль дэлгэрэнгүй...


2. Янз байдал луультай адил, нэгэн зүйл өвс: лууль өвс (шарилж) - Нэг өдөр гандан орж, үл таних нэг лам айлын хашааны лууль дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Гологдсон хүүхэн;

3. Тариалангийн ургацад хохирол учруулдаг нэгэн зүйлийн шарилж - Лууль, халгай, багсайгаад овгор товгор хог хөглөрнө. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., лууль ихтэй (хогийн ургамал ихтэй), лууль хөглөрөх (хогийн ургамал хөглөрөх), лууль шорной (шорной өвс), зэрлэг лууль [хоршоо] (хогийн ургамал), лууль шарилж [хоршоо] (хогийн өвс ургамал, шарилж).

морин лууль урт лууль
хонин лууль жижиг лууль
лууль өвс шарилж
лууль ихтэй хогийн ургамал ихтэй
лууль хөглөрөх хогийн ургамал хөглөрөх
лууль шорной шорной өвс
зэрлэг лууль хогийн ургамал
лууль шарилж хогийн өвс ургамал, шарилж