ЛУУГАРЧИН

1. Луугар наймаа хийгч;


2. Луугарын аян жин хөтлөгч хүн.