ЛААЗ

Ёроол, тагийг нь эмхэрдэж хийсэн нимгэн төмөр сав: усны лааз (ус хийх том төмөр сав) - Нөгөө хүн дэлгэрэнгүй... М.Чимид. Алтан номын үсэг., хоосон лааз (хоосон төмөр сав) - Хоосон лааз шиг л хөглөрч хэвтэнэ. Д.Цэдэв. Айргийн амт., *лааз өшиглөх (тодорхой газар ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй байх, зорилгогүй явах).

усны лааз ус хийх том төмөр сав
хоосон лааз хоосон төмөр сав
лааз өшиглөх тодорхой газар ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй байх, зорилгогүй явах