ЛААЗТАЙ

Лааз бүхий, лаазанд хийсэн - Бид тэр махан дээр лаазтай керосин асгаж шатаасны дараа Цэргийн Яаманд очиж хоолоо дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., лаазтай сүү (лаазалсан сүү), лаазтай ус (лаазанд хийсэн ус).

лаазтай сүү лаазалсан сүү
лаазтай ус лаазанд хийсэн ус