ЛААСАГ

Нэгэн зүйлийн гялгар бөс - Баяр гүн хятадын хар лаасаг хэмээх гялалзсан өнгөтэй хурган дотортой дээлтэй дэлгэрэнгүй.... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дурдатгалууд.