ЛААЗЛАХ

Лаазанд хийх; лаазанд савлах: лаазалсан загас (лаазанд хийсэн загас) - Лаазалсан загас, ногоо, дэлгэрэнгүй...Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., лаазалсан мах (лаазанд савласан мах), лаазалсан ногоо (лаазанд хадгалсан ногоо), жимс лаазлах (жимс лаазанд хийх), ногоо лаазлах (ногоо лаазанд савлах), мах лаазлах (мах лаазанд хийх; консервлох).

лаазалсан загас лаазанд хийсэн загас
лаазалсан мах лаазанд савласан мах
лаазалсан ногоо лаазанд хадгалсан ногоо
жимс лаазлах жимс лаазанд хийх
ногоо лаазлах ногоо лаазанд савлах
мах лаазлах мах лаазанд хийх консервлох