ИВЭЭЛТ

1. Ивээл бүхий: ивээлт төрийнхөө сүлдэд залбирах (ачтай төрийнхөө сүлдэнд залбирах, ээлтэй төрийн дэлгэрэнгүй...


2. Ээлтэй: ивээлт өнгө (зарим амьтны зүс орчин нөхцлөө даган өөрчлөгдөн хувирах байгалийн зохилдлого).

ивээлт төрийнхөө сүлдэд залбирах ачтай төрийнхөө сүлдэд залбирах, ээлтэй төрийнхөө сүлдэд залбирах
ивээлт өнгө зарим амьтны зүс орчин нөхцлөө даган өөрчлөгдөн хувирах байгалийн зохилдлого