ивээлт өнгө
зарим амьтны зүс орчин нөхцлөө даган өөрчлөгдөн хувирах байгалийн зохилдлого