ИВЭЭЛ

1. Ивээх үйлийн нэр, хайр хамгаалал, ач тус: төрийн ивээл (төрийн ач тус, төрийн хишиг буян), дэлгэрэнгүй...


2. Нийлэмж, зохимж: ивээл сайтай (нийц зохимж сайтай), ивээл муутай (тохироо муутай), ивээл жил дэлгэрэнгүй...
төрийн ивээл төрийн ач тус, төрийн хишиг буян
түмний ивээл олон түмний тус дэм
аврал ивээл аврал өршөөл
ач ивээл ачлан туслах, өршөөн тэтгэх нь
өршөөл ивээл ач тус, тэтгэмж
ивээл сайтай нийц зохимж сайтай
ивээл муутай тохироо муутай
ивээл жил зурхайн ёсоор арван хоёр жилийн бие биедээ харш бус, найр нийлэмж сайтай нь
ивээл өнгө а. Амьтны бие хамгаалах зохилдлогоор хувирах өнгө; б. Хүн өөрийн зам мөрийг ивээдэг гэж үзэх өнгө
сарын ивээл сарын сайн учрал тохиол