ИВЭЭЛГҮЙ

1. Ивээл байхгүй: ач тус энэрэл өршөөлгүй: ивээлгүй хүн (дэм тусгүй хүн, ач энэрэлгүй хүн) - дэлгэрэнгүй...


2. Нийлэмжгүй, зохимжит бус, харш.