АМДАХ II

1. Сая төрсөн нялх амьтан эхийнхээ хөхийг анх хөхөж эхлэх, амлах: ботго амдах (ботго амлах), ишиг амдах (ишиг дэлгэрэнгүй...


2. Адууг цоровдох;
3. Төмөр, мод зэргээр юм хийхэд ац салаа гаргах, ам гаргах.

ботго амдах

ботго амлах

ишиг амдах

ишиг амлах

Ижил үг:

АМДАХ I