АМЁБ
/ амьтан /

Дүрс хувирамтгай, бие нь тогтсон хэлбэргүй, хуурмаг хөлтөн, нэг эст амьтан.

Шижгийн

T1

Зочин 2015-10-13 17:48:22