АМЖИЛ

Амжих үйлийн нэр, завдал, зөв чөлөө - Цуутай даргын хороо Матадад нэлээн хожуу ирсэн болохоор түүнтэй танилцах дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хөнгөн хуягтын экипаж., амжил болохгүй (завдал болохгүй) - Хариулж хэлэхийн амжил болсонгүй. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., амжил завдал [хоршоо] (цаг, тохиолд үйлдэж амжих нь).

амжил болохгүй завдал болохгүй
амжил завдал цаг, тохиолд үйлдэж амжих нь