АМДУУЛАХ II

Адууг цоровдуулах.

Ижил үг:

АМДУУЛАХ I