АМДУУХАН II

Хуумгай мөчидхөн.

Ижил үг:

АМДУУХАН I