АМДУУЛАХ I

Тосуулах, угтуулах - Амдуулан тоссон цэргүүд нэгэн зэрэг гал нээв. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., амдуулан гүйлгэх (угтуулан гүйлгэх), хүнээр амдуулах (хүнээр тосуулах) - Хүн явуулж хүүгээ амдуулав. Яриа.

амдуулан гүйлгэх угтуулан гүйлгэх
хүнээр амдуулах хүнээр тосуулах
Ижил үг:

АМДУУЛАХ II