АМДАХ I

1. Ам газар тосон хүлээх;


2. Явах замыг нь тосон очих, угтах - Отох, амдах, нуугдах зэрэг аргаар дайсныг хоромхон зуур бут цохин устгаж байв. Ж.Дамдин. Үймээний жил., амдан тосох (угтан тосох), амдан уулзах (угтан уулзах). 

Ижил үг:

АМДАХ II