ЗАЛУУВТАР

Арай залуу; залуувтар хүн (нэлээд залуу толимогхон харагддаг хүн), залуувтар дэлгэрэнгүй... (залуугийн шинжтэй, залуу байрын); Ээж нь бололтой залуувтар цоохор авгай байлаа. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.

залуувтар хүн нэлээд залуу толимогхон харагддаг хүн
залуувтар байдалтай залуугийн шинжтэй, залуу байрын