ЗАЛУУР

1. Муруй тахир мод зэргийг шулуутган засах ба шулуун зүйлийг тахир муруй болгоход хэрэглэдэг багаж: залуур авах (а. Шулуутган дэлгэрэнгүй...


2. Хөлөг онгоц, нисэх онгоц, автомашин зэргийн зүг чигийг тохируулах бариул; жолоо - Тракторынхаа бариул залуурыг татаж эргэх дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., залуур барих (жолоо барих), онгоцны залуур (онгоцны удирдлага, онгоцны жолоо);

3. Удирдахуйн ухаан: залуур зүй (мэдээллийг боловсруулах, түүний холбоо, удирдлагын тухай шинжлэх ухаан);
4. Сэтгэлийн тэнхээ, өөрийгөө барих чадвар - Хүний сэтгэл залуургүй биш юм. С.Эрдэнэ. Хонгор зул.

залуур авах а. Шулуутган засах багаж гартаа барих; б. Залуур худалдан авах
залуур хийх залах хэрэгсэл бүтээх
залуур барих жолоо барих
онгоцны залуур онгоцны удирдлага, онгоцны жолоо
залуур зүй мэдээллийг боловсруулах, түүний холбоо, удирдлагын тухай шинжлэх ухаан