ЗАЛУУРХАГ

Залуумсаг, залуурхах зантай: залуурхаг байдалтай (залуумсаг байдалтай), залуурхаг дэлгэрэнгүй... (залуурхуу авгай).

залуурхаг байдалтай залуумсаг байдалтай
залуурхаг авгай залуурхуу авгай