ЗАЛУУРХУУ

1. Залуу хүний байдал төлөвтэй;


2. Залуурхах зантай - Тэр чинь их залуурхуу хүн шүү дээ. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.