ЗАЛХАА

Нэг янзын ажил, амьдралын хэвшлээс уйдах сэтгэл: залхаагаа гаргах (уйдаагаа гаргах) - Залхаагаа дэлгэрэнгүй... И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.