ЗАЛХААМЖТАЙ

Залхаах үйлдлээр сайн: залхаамжтай ял (залхааж хашраах ял).