ЗАЛХАГ I

1. Хүний бие, сэтгэлийг чилээн зовоосон хүчин зүйлийн даамжрал, ужиграл - Засаршгүй өвчин шиг залхаг муу явдлыг дэлгэрэнгүй... Ч.Алтангэрэл. Монгол зохиолчдын төвөдөөр бичсэн бүтээл;


2. Хүн, амьтны заль байдал, гавшгай эелдэг биш, болхи бүдүүлэг залхуу хашин: ажил хийх дургүй их залхаг хүн (ажил хийх дургүй их дэлгэрэнгүй...
ажил хийх дургүй их залхаг хүн ажил хийх дургүй их хашин хойрго, залхуу хүн
алхаг залхаг залхуу хойрго
Ижил үг:

ЗАЛХАГ II

ЗАЛХАГ III

ЗАЛХАГ IV