ЗАЛХААЛТ

Залхаах үйлийн үр дүнг заасан нэр; залхаамж: залхаалт үзэх (а. Нэг хэмийн байдлаас халширч, зүрхших дэлгэрэнгүй...